INSTA 800 – Rådgivning, kontroller og beregning

Insta 800 vinder frem som det kvalitetssystem, der bruges til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet.

Flere og flere udbydere af rengøringsydelser vælger at benytte INSTA 800 til at fastlægge rengøringsniveauet og ikke mindst have en klart og anderkendt metode for opfølgning på den leverede kvalitet.

Måling af kvaliteten på en rengøringsydelse er i mange tilfælde præget af subjektive forhold og mangel på konsekvens/opfølgning – Hvad er god kvalitet og får vi det, vi betaler for??

INSTA 800 er et gennemprøvet certificeret system for opfølgning på rengørings-kvaliteten for alle typer af rengøringsydelser uanset rengøringsmetode og rengørings-system i øvrigt.

INSTA 800 tager netop afsæt i objektive målekriterier og fastlagte kvalitetsprofiler.

Dette giver meget stor sikkerhed for at den enkelte opgave kan fastsætte med entydige kvalitetskrav, og at man ligeledes har klare og objektive målinger, der følger op på den faktiske leverede kvalitet.

Har I spørgsmål omkring INSTA 800, er I meget velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Vi kan eksempelvis tilbyde:

  • Generel rådgivning om standarden – muligheder og begrænsninger
  • At medvirke ved fastlæggelse af kvalitetsprofiler og øvrige forhold på en konkret opgave
  • At deltage som uvildig 3-part ved kvalitetskontroller
  • At foretage beregninger og tidsfastsættelser på specifikke ydelser.
  • At medvirke ved uddannelse, opfølgning, instruktion og den organisatoriske opbygning på en given opgave

Vi er overbeviste om at fremtidens marked for professionel rengøring vil stille stadig støre krav til objektive og godkendte standarder….

Ud over klare kvalitetskrav til rengøringen vil der i de kommende år blive større og større fokus på følgende hovedområder

  • Hygiejnekrav og objektive målinger af samme
  • Dokumentation på forhold indenfor miljøstyring, ressourceforbrug, uddannelse mv.

Ønsker I yderligere information, kontakt os da gerne direkte!

Med venlig hilsen
Bjarne Overgaard

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os