Kurser/Rådgivning/Rengøringsnetværket.dk, Rengøring i eget regi

KURSER FÆLLES:

Vi afholder hvert år et antal kurser, der udbydes i samarbejde med bl.a. CleanManager, Hygiejnefokus, samt Danske Service.

Nærmere information om disse kurser vil løbende blive gjort tilgængelig på herværende hjemmeside, samt via Danske Service.

Kurserne tager generelt afsæt i rengøringsmarkedet her og nu pt arbejder vi med følgende hovedområder:
→ Hygiejnekrav
→ Værktøjer til styring, beregning og dokumentation
→ Krav til uddannelse af fremtidens servicemedarbejdere
→ Kvalitetsstyring og kvalitetsmålinger
→ Robotrengøring? – Kan vi bruge den nye teknologi?
→ Egenkontrol
→ Workshops på dagsaktuelle emner
→ Networking med kollegaer

Det forventes, at der vil blive udbudt et nyt kursus i marts 2018 – nærmere følger.

Har man indspark til kurserne, er man meget velkommen til at kontakte os.

Nyhed: Rengøringsnetværket.dk:

Mange af vore kunder har efterspurgt muligheder for at kunne deltage i et stærkt fagligt netværk for fælles erfaringsudveksling, målrettet uddannelse/rådgivning og information.

Der vil derfor blive oprettet et antal grupper indenfor følgende områder:

  • Skoler og institutionsrengøring
  • Plejehjem og rehabilitering
  • Private virksomheder

Har I interesse i at høre nærmere, er I meget velkomne til at kontakte os – det er tanken, at der vil blive udsendt nyhedsbreve til de enkelte grupper 6. gange årligt, samt at der afholdes dagskurser med workshops 3. gange årligt.

KURSER VIRSOMHEDSRETTET

De bedste resultater fås erfaringsmæssigt ved at tage direkte afsæt i den enkelte konkrete organisation – de muligheder/opgaver og udfordringer, der netop nu er aktuelle at forholde sig til fremadrettet.

Ring og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde jer – et afklarende møde er normalt et rigtig godt udgangspunkt.

Med venlig hilsen
Bjarne Overgaard

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os