Den Nye udbudslov
Nye tider/nye krav – nye muligheder for rengøringsvirksomheder

Den Nye Udbudslov

Den 1. januar 2016 trådte den ny udbudslov i kraft. Udbudsloven sammenfatter en lang række regler i én lov, og giver med lovbemærkningerne hjælp til forståelse og fortolkning af reglerne.

Der er netop nu rigtig mange muligheder for at få digitale og umiddelbare tilgængelige informationer via de officielle hjemmesider, ligesom der er et bredt udbud af kurser og diverse informationsmøder for såvel udbydere som leverandører.

Ét godt råd: Udnyt disse muligheder

Med loven bliver der specielt helt nye muligheder for at kunne anvende de fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og forhandling. Netop at udnytte disse muligheder er af stor betydning for en optimal opgaveløsning for såvel udbyder som leverandør.

De tidligere gældende regler for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser afskaffes og erstattes af et mere enkelt regelsæt med et krav om, at den offentlige myndighed blot skal sikre sig, at købet foregår på markedsmæssige vilkår. Dvs. er man under grænseværdierne, har man i vid udstrækning mulighed for at gennemføre disse udbud på ”almindelige markedsmæssige vilkår” og spare store ressourcer i udbudsprocessen for de involverede parter!

Rammerne for små og mellemstore virksomheders adgang til at deltage i offentlige udbud forbedres væsentligt.

Der er bl.a. indført en regel om, at det offentlige ikke må stille større krav til virksomhedernes årsomsætning end det dobbelte af kontraktværdien, hvilket alt andet lige indebærer, at det offentlige skal opdele kontrakter i mindre delaftaler eller forklare, hvorfor en kontrakt ikke opdeles.

Sammenfatning for rengøringsvirksomheder:

  • Nytænk jeres salgsarbejde og deltagelse i udbud – mulighederne er markant anderledes efter den nye udbudslov
  • Udnyt alle chancer for dialog og gør jer synlige overfor potentielle kunder og eventuelle tidligere samarbejdspartnere
  • Målret jeres indsats – Informér direkte med opdateret præsentation af jeres virksomhed og tag afsæt i den nye udbudslov
  • Udnyt mulighederne nu, medens markedet er under udvikling/ændring – potentialet er stort

 

Kontakt os direkte for personlig rådgivning!

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os