Beregning og konkrete tilbudsopgaver

Vi deltager efter behov på alle faser i forbindelse med afgivelse af tilbud på en specifik opgave – alt efter jeres ønsker og krav i den enkelte situation.

Vi kan naturligvis overtage ansvaret for alle faser i en tilbudsgivning lige fra besigtigelsen til beregning og afleveringen af det aktuelle tilbud – ofte deltager vi i en evt. besigtigelse og rådgiver i sidste ende omkring prissætningen – andre gange kan der være specielle forhold, der skal beskrives, eller blot at man ønsker en mere eller mindre detaljeret dialog omkring fastsættelse af tidsforbrug, tilbudspriser mv.

Vore beregningssystemer, der i vid udstrækning er udviklet gennem CleanCalculator, kan meget hurtig skabe overblik over selv komplicerede opgaver.

Systemet er netop ved at blive omlagt til en webbaseret version, hvilket gør at vi umiddelbart ”kan koble os på” og meget hurtig give en kvalificeret rådgivning på lige den opgaver I arbejder med.

Ønskes specifikt oplysninger om CleanCalculator send da venligst en mail til:.

 

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os