Miljø – indeklima – materialevalg

Kravene til miljø og indeklima er kommet mere i søgelyset de senere år – materialevalg, gulvtyper mv. giver vidt forskellige forudsætning for et rent arbejdsmiljø.

Vi rådgiver gerne omkring materialevalg ved renovering og/eller nybygninger vedrørende det fremtidige miljø og indeklima.

Ofte er det muligt at kombinere materialevalg med løsninger, der ud over hensynet til ovennævnte også giver muligheder for et fremadrettet let dagligt vedligehold og dermed begrænser den løbende udgift på rengøringsbudgettet.

Vi ser desværre flere gange, at det samlede resultat af materialevalg + inventar giver unødvendigt høje vedligeholdsudgifter, der over tid kan blive til en ikke uvæsentlig meromkostning.

Er der yderligere forhold/spørgsmål i forbindelse med området er I meget velkommen til at kontakte os.

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os