DS/INSTA 800

OVERVEJER I ET UDBUD UNDER ”DEN FÆLLES NORDISKE STANDARD FOR MÅLING AF RENGØRINGSKVALITET – INSTA 800” KAN VI HJÆLPE JER PÅ VEJ.

Standarden er nu godt 15 år gammel og fokuserer på den målte rengøringskvalitet i forskellige typer af lokaler og med 5. forskellige kvalitetsniveauer.

Indenfor den traditionelle rengøring arbejdes først og fremmest på hvor tit de enkelte opgaver skal løses og i mindre grad på resultatet – indenfor INSTA er der tale om en visuel/faktisk vurdering af rengøringskvaliteten uden hensyn til den rengøringsaktivitet, der har ført til det målte resultat.

Standarden anvendes i dag hovedsageligt i enkelte kommuner og offentlige myndigheder og har indtil nu først og fremmest fundet indpas på en del sygehuse og udbygget med fastlagte hygiejneniveauer.

Indenfor den traditionelle rengøring arbejdes først og fremmest på hvor tit de enkelte opgaver skal løses og i mindre grad på resultatet – indenfor INSTA er der tale om en visuel/faktisk vurdering af rengøringskvaliteten uden hensyn til den rengøringsaktivitet, der har ført til det målte resultat.

ISTA er kendetegnet ved:

  • Man fastsætter en rengøringskvalitet pr. lokaletype
  • Man måler efter helt klare principper og en stikprøveplan, hvorvidt de fastlagte krav til lokaletyperne bliver overholdt.

Hvorvidt man er tilhænger af traditionel rengøring eller INSTA 800 er i høj grad en holdningssag.

INSTA 800 opererer med at man foretager det nødvendige for at opnå det aftalte kvalitetsniveau – lidt populært – ”gør rent med hovedet”.

Ønsker I yderligere information er I meget velkomne til at kontakte os.

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os