UDBUD – UDBUDSLOVEN – INDHENTNING AF TILBUD

ER TANKERNE OMKRING EN UDBUDSFORRETNING – HERUNDER IKKE MINDST ET STØRRE OFFENTLIGE UDBUD – ER GÆLDENDE LOVGIVNING, REGELSÆT OG TIDSRAMMER ESSENTIELLE FOR AT KOMME RIGTIGT I MÅL.

Vi tilbyder rådgivning i alle faser af forløbet fra idé-fasen til gennemførsel af en udbudsforretning, valg af leverandør, diverse indberetninger mv.

  • Vi har pr. januar 2016 fået en ny udbudslov, der sætter helt nye rammer for offentlige udbud – for nærmere information henvises til vores nyhedsbreve, og vi anbefaler at man tager en direkte kontakt til os.

Desværre er klagesager overfor Konkurrencestyrelsen, Klagenævnet for Udbud mv. stigende da mange snubler over formelle regler, eller glemmer at være koncise i formuleringer/krav til tilbudsgivere.

Vi ser meget gerne at udbyder ”er med på banen” fra start til slut i en udbudsrunde og deltager aktivt i arbejdet – det minimerer omkostningerne for udbyder og giver et medejerskab, der oftest kan optimere resultatet og være en ikke uvæsentlig erfaring, man kan bruge til senere udbudsrunder.

Konkurrencen på udbudsforretninger er generel meget hård, og derfor kan man i mange tilfælde få en rigtig god markedspris – men husk at have fokus på at få realistiske bud, der kan indfri forventningerne og give jeg den fornødne leveringssikkerhed!

Kontakt os venligst for yderligere information.

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os