COVID-19
– Vælg de korrekte tilgange til den nødvendige hygiejneindsats.

Sundhedsmyndigheder og regeringen har i den seneste periode fastlagt en lang række retningslinjer ogskærpede foranstaltninger for at inddæmme og begrænse smitten med COVID-19

Private arbejdspladser, skoler/institutioner o.lign. planlægger lige nu en kontrolleret åbning efter Påske og det må forventes at yderligere ændringer, krav og tilpasninger vil være aktuelle i en rum tid fremover.

Uanset hvilket udgangspunkt man har – privat/offentligt – rengøring i eget regi/ekstern leverandør – er det tvingende nødvendigt, at man træffer de rigtige beslutninger og målrettet finder den rigtige løsning mht. til optimering af hygiejneindsatsen og samtidig har styr på de omkostninger/ændringer, der følger med.

Rengøring har traditionelt altid været vurderet og bedømt ud fra æstetiske principper og i langt mindre grad på hvorvidt væsentlige risikopunkter og berøringsflader har været hygiejnisk rene.

Vi skal derfor alle lære at tænke nyt omkring vore rengøringsrutiner/metoder og indbygge den hygiejniske indsats i alle forhold af opgaveløsningen ved rengøringen af vore arbejdspladser

Med rettidig omhu, målrettet indsats mod berøringspunkter og en forholdsvis simpel, men vedvarende indsats, kan man komme rigtig langt i forhold til at imødekomme de skærpede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne i praksis og tilsikre et trygt arbejdsmiljø med fokus på til stadighed at bryde smittekæder i dagligdagen.

Vi hjælper jer gerne på vej med individuelle tilpassede løsninger, der er målrettet netop Jeres behov/udgangspunkt og giver Jer det nødvendige hygiejniske niveau og samtidig overblik over de økonomiske handlemuligheder.

Eksempelvis:
  • Hvilke ændringer skal foretages i de nuværende rengøringsrutiner for at leve op til
    Sundhedsstyrelsens anbefalinger?
  • Hvilke ændringer kan med fordel foretages i de nuværende rengøringsmetoder?
  • Udarbejdelse af nye arbejdsplaner specifikt målrettet den nødvendige hygiejneindsats.
  • Kurser for rengøringspersonalet direkte hos jer og på de aktuelle arbejdsområder
  • Fastlæggelse af det nødvendige ressourceforbrug for en given hygiejneindsats
  • Muligheder for at substituere nuværende rengøringsrutiner med en egentlig hygiejneindsats indenfor
    de aktuelle økonomiske rammer.

Bjarne Overgaard
Indehaver

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os