Kvalitet – Hygiejne

Vi hjælper jer med af fastholde den aftalte kvalitet gennem rådgivning, kontrolbesøg og tilbagerapportering til jer.

Vi foretager efter behov og nærmere aftale med jer en målrettet opfølgning på de aftalte serviceydelser. Vor opfølgning er meget konkret med gennemgang af de observerede forhold umiddelbart før og efter endt rengøring – ofte suppleres dette med et kort opfølgningsmøde med deltagelse af jer, leverandøren og os.

Ovennævnte kan suppleres med at foretage en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne.

Vi ser os selv mere som katalysator end som kontrollør i de nævnte situationer – oftest kan man netop med udgangspunktet i de konstaterede fakta få et godt afsæt til at forsætte og videreudvikle et samarbejde.

Naturligvis forekommer der også tilfælde, hvor man må erkende at fortsat samarbejde er uden mening og ny løsning må tilvejebringes.
Vi har specielt meget fokus på at hygiejnekrav bliver indbygget i de daglige rengørings-rutiner og at disse overholdes.

Vi har specielt meget fokus på at hygiejnekrav bliver indbygget i de daglige rengørings-rutiner og at disse overholdes.

Udviklingen af resistente bakterier, MRSA mv., vil i de kommende år stille mærkbare krav til rengøringen og have stor betydning for de krav vi må stille til de rutiner vi har på rengøringsområdet.

Fokus på hygiejne er et væsentlig, men desværre ofte et overset område, der med den rette tilgang kan minimere sygefraværet blandt samtlige ansatte mærkbart!

Kontakt os for at høre nærmere!

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os