Om BOConsult

BOConsult er en selvstændig og uvildig rådgivningsvirksomhed med hovedvægten lagt på rengøringsrelaterede serviceydelser – vi har som virksomhed leveret rådgivning og sparring til såvel private som offentlige virksomheder siden 1. januar 2000 på mange forskellige niveauer og med stor spændvidde i den enkelte opgavetype.
Vi er bl.a. medlem af Danske Service, IKA og Dansk Rengøringsteknisk Forening.


Målsætningen har fra starten været:

  • Til stadighed at være en faglig kompetent aktør med hensyn til rådgivning indenfor servicebranchen med fokus på rengøring, samt praktisk hjælp og pleje.
  • At være markedsførende med hensyn til seriøsitet og altid, med udgangspunkt i den enkelte kundes forhold, at tage direkte og konkret afsæt i markedets vilkår og muligheder.

Grundliggende forudsætninger:

  • Et tæt og konstruktivt samarbejde med den enkelte kunde, hvor vi altid indledningsvis bruger mange kræfter på at afdække såvel udgangspunkt som rammer og målsætning for den konkrete opgaveløsning.
  • Nøje kendskab til de til enhver tid gældende forudsætninger på markedet: Lovkrav, konkurrenceforhold, overenskomster, teknisk/faglige forhold mv…

Faglig/Personlig baggrund:

Virksomhedens indehaver – Bjarne Overgaard – har en bred baggrund indenfor servicebranchen bl.a. som chef for en større dansk rengøringsvirksomhed.

Ansvars-og arbejdsområderne har her været koncentreret om:

  • Rengøring og rådgivning i offentligt og privat regi.
  • Hospitalsservice.
  • Pleje/seniorservice.
  • Bygningsvedligehold
  • Facility Service

Faglige kompetencer vedligeholdes løbende gennem intens kursusvirksomhed, deltagelse i messer mv. – senest har vi været involveret i udmøntningen af den nye udbudslov…

Ud over ovennævnte haves en bred erfaring som beslutningstager i såvel privat som offentligt regi.


Vi har gennem årene medvirket som rådgiver på rigtig mange af vore arbejdsområder og er vant til at arbejde på alle niveauer i en organisation – vort erfaringsgrundlag med opgaveløsning inden for rengøringsområdet giver sikkerhed for den nødvendige faglighed og indsigt i løsningsmodeller og aktuelle muligheder.

Med venlig hilsen
Bjarne Overgaard

BO Consult aps

4040 3890
bo@boconsult.dk
Muslingevej 41 8250 Egå
CVR. 34 22 92 60
Cookiedeklaration

Find os